Collegiale consultatie vanuit het samenwerkingsverband

OEC De Brug is een van de vier expertisecentra binnen het samenwerkingsverband Profi Pendi. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt collegiale consultatie aangeboden aan de scholen in de regio.
Leerkrachten en scholen worden begeleid bij een diversiteit aan individuele- of groepsproblematiek. OEC De Brug kan voor langere trajecten waarvan slechts een gedeelte wordt betaald vanuit het samenwerkingsverband, benaderd worden voor advisering en begeleiding.
In overleg met de hulpvrager wordt een passend aanbod bedacht.
In de offerte vindt u precies terug welke hulp er geboden gaat worden, volgens welk tijdpad en tegen welke prijs.
Collegiale consultatie van Profi Pendi kan worden aangevraagd via de aanmeldingsprocedure op de site van Profi Pendi. www.profipendi.nl

SBO De Brug

Profi Pendi

Stichting Fluenta

Privacy