Over ons

Onderwijs Expertise Centrum De Brug vertaalt de visie van passend onderwijs naar de dagelijkse praktijk met als doel scholen, leerlingen en ouders te ondersteunen in het passend maken van onderwijs en opvoeding voor ieder kind.

Het OEC is verbonden aan de school voor Speciaal Basisonderwijs De Brug en bestaat al sinds 2008 onder de naam Fluentaduct. Vanaf schooljaar 2016-2017 gaan wij verder onder de naam OEC De Brug.
Onze naam is veranderd maar ons doel blijft hetzelfde. Kinderen ontwikkelkansen bieden is ons uitgangspunt. Wij willen onze kennis en ervaring inzetten ten dienste van andere scholen in de regio.

De onderliggende vraag bij het samen denken over een passend hulpaanbod is steeds: wordt dit kind er beter van?

OEC De Brug valt onder het bestuur van Stichting Fluenta, waarin alle protestants-christelijke basisscholen in de regio samenwerken. Stichting Fluenta is weer een onderdeel van een groter samenwerkingsverband, Profi Pendi.
Alle scholen die daar deel van uitmaken kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring binnen het OEC. Ook u als ouder bent welkom om onze kennis in te schakelen wanneer u vragen heeft over uw kind. We denken graag met u mee!

Op deze website kunt u lezen wat wij in huis hebben en hoe u daar een beroep op kunt doen.
Onze uitvalsbasis is SBO De Brug in Vianen, waar alle medewerkers dagelijks te vinden zijn op de onderwijswerkvloer.

Voor ons is passend heel gewoon: op maat gemaakt, vanuit de praktijk en gericht op de toekomst.

SBO De Brug

Profi Pendi

Stichting Fluenta

Privacy