Medewerkers

De specialisten van OEC De Brug zijn ook werkzaam op SBO De Brug. Zij kennen de praktijk uit eigen ervaring.

Otto Daniëls

Is als directeur verantwoordelijk voor het onderwijs op de school en voor de organisatie en de ondersteuning ervan. Binnen het OEC fungeert hij als vraagbaak voor collega-directeuren.
Passie: concrete stappen nemen om het onderwijs beter te maken en ervoor te zorgen dat het kind daar direct iets van merkt!

Karin van Asselt

Binnen OEC de Brug is Karin werkzaam als gedragsspecialist. Karin denkt mee over leerlingen die meer nodig hebben dan de basisaanpak, ze geeft begeleiding aan groepen waar vragen zijn over de interactiepatronen en de groepsdynamiek en kan worden ingezet voor het geven van teamtrainingen en individuele coaching aan leerkrachten.
Passie: Vasthouden wat goed gaat en meedenken over wat beter kan om een leerling een optimale kans tot ontwikkelen te bieden in het onderwijs.

Marika de Boo

Werkt als schoolpsycholoog voor SBO de Brug en daarnaast als coördinator voor het expertisecentrum. Ze neemt onder andere ook psychodiagnostisch onderzoek voor haar rekening.
Passie: samenwerken om het onderwijs te versterken en daarmee ook de ontwikkelkansen voor ieder kind.

Anneke van Driel

Werkt als groepsleerkracht waarbij ze zich voornamelijk bezighoudt met het proces van aanvankelijk lees- en rekenonderwijs. Voor het OEC wordt ze ingezet in maatwerktrajecten waarbij leerlingen met een extra onderwijsbehoefte en hun leerkrachten worden begeleid.
Passie: alle situaties waarbij leerling en onderwijsaanbod niet goed op elkaar passen.

Else Grootenboer

Naast groepsleerkracht is Else Rots&Water trainer. Voor het OEC geeft Else Rots&Water-trainingen op andere scholen.
Passie: Samen met kinderen en hun ouders werken aan verbetering van hun eigen en hun onderlinge, positieve sociale vaardigheden.
Kinderen door middel van de actieve en fysieke aanpak, spelenderwijs hun kracht te laten ontdekken, zich sterker te laten voelen en ze in de omgang met klasgenoten, vrienden en vriendinnen vaardiger te maken.

Janneke Hogendorf

Werkt op SBO De Brug als lees- en spellingspecialist en werkt samen met leerkrachten aan het intrinsiek motiveren van leerlingen bij het lezen en spellen door leerlingen individueel en in groepjes te begeleiden.
Voor het OEC verzorgt Janneke de intensieve lees- en spellingbegeleiding.
Passie: leerlingen die met een opgeheven hoofd en vol zelfvertrouwen weer verder kunnen.

Nora Kuiper

Nora werkt op SBO De Brug als één van de rekenspecialisten. Ze werkt met kleine groepjes leerlingen tijdens de reguliere rekenlessen.
Voor het OEC verzorgt ze de intensieve rekenbegeleiding.
Passie: het beste in kinderen naar boven halen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Lisette Schölvinck

Lisette houdt zich als logopedist bezig met onderzoek, diagnostiek, advies en consultatie op het gebied van spraak, taal, mondgewoonten, adem en stem, gehoor en auditieve vaardigheden. Voor het OEC is ze als logopedist breed inzetbaar.
Passie: samen met alle betrokkenen de uitdaging aangaan en te puzzelen en zoeken naar mogelijkheden om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke communicatie van de kinderen met hun omgeving.

Marije Quartel

Naast groepsleerkracht is Marije Rots&Water specialist binnen SBO De Brug. Voor het OEC geeft Marije Rots&Water trainingen op andere scholen.
Passie: kinderen en ouders eigenaar maken van hun eigen leerproces.

Conny Visser

Werkt op de administratie van SBO De Brug en verzorgt de website, de financiële administratie en de facturatie voor het OEC.

 

 

 

SBO De Brug

Profi Pendi

Stichting Fluenta

Privacy