Voor het kind

Psychologisch onderzoek
Psychodiagnostisch onderzoek op verschillende gebieden (intelligentie, executieve functies, aandacht en concentratie, persoonlijkheid, motivatie, dyslexie en dyscalculie etc.)
Naast het onderzoek zijn we ook beschikbaar voor het uitwerken van de uit het onderzoek voortvloeiende handelingsgerichte adviezen en het monitoren en coachen van leerkrachten daarin.

Taalleescentrum
In ons taalleescentrum trainen we leerlingen met hardnekkige leesproblematiek (en/of dyslexie) tot het niveau van functionele geletterdheid. We bieden ondersteuning aan leerling en school bij het intensief remediëren van lees- en/of spellingachterstand.

Rekenkamer
In onze rekenkamer trainen we leerlingen met hardnekkige rekenachterstand (en/of dyscalculie) tot het niveau van functionele rekenvaardigheid. We bieden ondersteuning aan leerling en school bij het intensief remediëren van achterstand.  

Logopedie
Logopedische advisering ten behoeve van helder krijgen van ondersteuningsbehoefte en de vertaling daarvan naar de onderwijssetting van de betreffende leerling.
Ondersteuning en advisering bij het leren van de Nederlandse taal aan leerlingen met een taalachterstand of een andere moedertaal.
Observatie en advies voor kinderen op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf in overleg met het Sociaal Team en consultatiebureau/jeugdverpleegkundige.

Contextuele leerlingbegeleiding
Deze vorm van begeleiding heeft als uitgangspunt de pedagogische driehoek tussen leerling, ouders en school. Een contextuele begeleider houdt rekening met alle aspecten die van belang zijn in het ontstaan maar vooral ook in het kunnen oplossen van problemen. De begeleider is er voor alle partijen en neemt alle partijen serieus vanuit een houding van meervoudige partijdigheid.

 

 

SBO De Brug

Profi Pendi

Stichting Fluenta

Privacy