Voor de school

Begeleiding van ouders, leerkrachten en IB-ers

Het antwoord achter elke individuele vraag vergt altijd een gezamenlijke inspanning, dat is onze overtuiging. We denken daarom dat de beste manier om een individu te helpen ligt in het competenter maken van zijn of haar omgeving.
We begeleiden daarom leerkrachten en IB-ers bij het nadenken over onderwijsaanpassingen ten behoeve van een leerling, bij het omgaan met lastig gedrag of bij het opstellen van een OPP.

Groepsbegeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling

Onze gecertificeerde  Rots en Watertrainers geven scholen de mogelijkheid om deze psycho-fysieke sociale competentie-training in te zetten binnen een groep op de basisschool.
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd.
Doel van het Rots & Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn van kinderen. Hierdoor voorkomen en verminderen we waar mogelijk sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag.

Wij kunnen leerkrachten ook begeleiden bij gedragsvraagstukken binnen de klas. We gebruiken daarvoor effectief gebleken inzichten uit leertheoretische benaderingen.

Ook op het gebied van faalangstreductie en sociale vaardigheden kunnen we een maatwerk aanbod doen.

Ondersteuning op schoolniveau

Ondersteuning van ontwikkeltrajecten binnen de school gericht op implementatie van facetten van passend onderwijs.

 

SBO De Brug

Profi Pendi

Stichting Fluenta

Privacy