Voor de ouders

Ouders zijn de eerste en de oudste verantwoordelijken voor hun kind.
Sommige kinderen doen een groot beroep op de opvoedingsvaardigheden van hun ouders, waardoor de druk kan oplopen en er handelingsverlegenheid ontstaat.
Dit heeft vrijwel altijd ook effect op het leren en de schoolloopbaan van een kind.
Ouders kunnen ons benaderen om mee te denken en advies te geven in de opvoeding.

 

 

SBO De Brug

Profi Pendi

Stichting Fluenta

Privacy